Okul, fabrika gibi büyük alanların temizlenmesi için vidanjör firmaları hizmet vermektedir. 

Fabrika atıklarının tahliyesinde görevlidirler. 

Tıkanan kanalların açıklasında görev almaktadırlar. 

Foseptik çukurlarının boşaltılmasında faliyet göstermektedirler.